KLACHTENREGELING AUDIO UTRECHT

AUDIO UTRECHT streeft ernaar om haar klanten kwalitatief hoogwaardige diensten aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze diensten en over ons als organisatie. Toch kunnen er dingen misgaan of anders lopen dan u had verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Het is van belang ons te laten weten waarover u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van onze diensten verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn. In alle gevallen zal uw klacht vertrouwelijk behandeld worden.

Een klacht
Als u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de vestiging van AUDIO UTRECHT waarmee u een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan telefonisch of per mail. Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen in behandeling genomen.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, kunt u uw klacht vervolgens indienen bij de klachtenfunctionaris van AUDIO UTRECHT.

De klachtenfunctionaris
U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk inschakelen. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling. De klachtenfunctionaris streeft ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Als dit niet lukt, wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn u een reactie van hem mag verwachten. De inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris ontvangt u, na eventueel telefonisch contact, (ook) op schrift.

We vragen u in de communicatie aan de klachtenfunctionaris uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden, zodat we u kunnen bereiken. We vragen u in uw brief/mail duidelijk te vermelden wat de kernpunten van uw klacht zijn en, indien van toepassing, welke oplossing u voor ogen staat.

De klachtenfunctionaris kun t u als volgt bereiken:

Tom van den Heuvel
Email: info@audioutrecht.nl

We hopen dat uw klacht is opgelost na het bespreken en afstemmen ervan met de betrokkene(n) of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u niet tevreden bent met de klachtenafhandeling van de klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze klachtenregeling is voor het laatst gewijzigd op 22 augustus 2018