Dis­clai­mer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen en deze te hebben geaccepteerd. AUDIO UTRECHT is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites
AUDIO UTRECHT  doet haar uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. AUDIO UTRECHT behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte informatie is van algemene aard.

Functioneren websites 
AUDIO UTRECHT stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan AUDIO UTRECHT niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle uitingen van AUDIO UTRECHT zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van AUDIO UTRECHT.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. AUDIO UTRECHT heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer
AUDIO UTRECHT behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 22 augustus 2018.